757.712 PRODUCTEN - 76.259 REFERENTIE - 67.970 EAN


BESTELLENHoe te bestellen:

Door een account aan te maken krijgt u toegang tot onze site en kunt u onze prijzen bekijken. U kunt onze producten op uw gemak bekijken en toevoegen aan uw winkelmand.

Vervolgens kunt u op de winkelmand klikken en uw producten nogmaals bekijken die u heeft geselecteerd. Op de volgende manier, kunt u alsnog producten verwijderen:

Methode 1: U selecteert het product en klikt op ‘product verwijderen’.

Methode 2: U voert bij het aantal ‘0’ in om het product te verwijderen.

 

Wanneer u zich bevindt bij de winkelmand kunt u onderaan de pagina de totale kosten bekijken van uw bestelling. De totale kosten zijn afhankelijk van: Het aantal producten, eventuele administratiekosten, verzekeringskosten (1% totale bestelling), eventuele extra kosten betalingsmethode, en het eventuele te betalen BTW bedrag. Dit alles samen geeft uw totale bestelling weer.

Klik vervolgens op ‘Bestelling bevestigen’ om uw bestelling definitief te maken.

 

BELANGRIJK: Producten in uw winkelmand zijn geen bestelling! Pas als u de bestelling bevestigd heeft is deze definitief.

 

Geen minimum bestellingbedrag!

B2B horloges & sieraden is een groothandel gespecialiseerd in de verkoop aan groothandels, distributeurs, winkeliers, Internetwinkels en eBay verkopers die in het bezit zijn van een geldig BTW-nummer.

Gemiddeld genomen werken wij met bestellingen vanaf 1.000,- euro of meer. Om onze kleine en grote klanten tegemoet te komen hebben wij de volgende regels ingesteld.
- Wij nemen ook bestellingen aan onder de 300,- euro! Om dit te kunnen bekostigen berekenen wij onze klanten 20,- euro administratiekosten. Deze administratiekosten worden geannuleerd wanneer uw bestellingen boven de 300,- euro komt.
- Bij bestellingen boven de 1.000, euro binnen Nederland is de verzending gratis!